Miscellaneous documents collected to create the Jewish Museum of Deportation and Resistance. Collection

Identifier
KD_00001
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1890 - 31 Dec 2010
Level of Description
Collection
Languages
  • Dutch, French, German, English, Polish, Hungarian, Romanian, Hebrew, Yiddish, Russian
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

1,500 images (documents)

Creator(s)

Scope and Content

This collection consists of work copies of miscellaneous documents on the Holocaust in general and the Belgian case in particular, stored in dozens of institutes worldwide. The copies were entrusted to the Jewish Museum of Deportation and Resistance in 1994-1996, in order to create its permanent exhibition.

Accruals

No further accruals are to be expected

Physical Characteristics and Technical Requirements

The documents in this collection are work copies. Kazerne Dossin cannot provide copies of these materials to third parties.

Finding Aids

  • Item descriptions were drafted by dr. Laurence Schram.

Existence and Location of Originals

  • Multiple institutes, including: USHMM, Washington DC; Yad Vashem, Jerusalem; Jewish Museum of Belgium, Brussels; Service for War Victims, Brussels; Mémorial de la Shoah, Paris; Cegesoma, Brussels; private collections.

Existence and Location of Copies

  • This collection consists of work copies of original documents stored at other institutes.

Related Units of Description

  • This collection consists of work copies of original documents stored at other institutes.

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Eigen Verzameling Archiefmateriaal.

Identifier
KD_00001
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

ca. 38000 stukken.

Creator(s)

Scope and Content

Deze collectie valt uiteen in enkele honderden kleinere (sub)collecties en bestanden. Enerzijds gaat het om archieven, iconografisch materiaal, documentatie, periodieken enzoverder toevertrouwd aan de Kazerne Dossin door overlevenden van de Shoah (of hun familieleden), door oud-verzetslui, nakomelingen van slachtoffers van de Shoah, … Daarnaast bevat de verzameling ook persoonlijk archiefmateriaal (nota’s, foto’s, briefwisseling) of allerhande collecties (krantenknipsels, pamfletten, affiches) van onderzoekers, van oud-verzetsstrijders, van personen die later functies uitoefenden binnen Joodse gemeenschappen of organisaties, … Zo vinden we onder andere losse stukken, foto’s tot hele (sub)collecties geschonken door Maxime Steinberg, Nathan Ramet, Andrée Geulen, Jean Bloch, Maurice Pioro, Sylvain Brachfeld, en vele anderen. De collectie bevat ook archief van enkele organisaties, o.a. van de Union des Anciens Résistants Juifs de Belgique. Ten slotte vermelden we nog de reeksen gekopieerde archiefstukken en documentatie (zowel fotokopies en digitale kopies), waarvan de originelen bewaard worden door instellingen zoals verschillende stadsarchieven (o.a. Gent, Brussel en Antwerpen), provinciale archieven (waaronder Antwerpen), de Directie-Generaal Oorlogsslachtoffers, Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk, USHMM, Yad Vashem, ... Doorgaans gaat het om bestanden die elders in deze gids beschreven worden. We merken op dat de structuur en inhoud van deze collectie op moment van schrijven grondig herwerkt wordt en dus nog zal veranderen.

Finding Aids

  • Voor de meeste onderdelen bestaan gedetailleerde lijsten, beschreven op stukniveau. Opzoekingen gebeuren best in samenwerking met de archivarissen.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.