Bekendmakingen gedaan in uitvoering van de besluitwet van 19 september 1945 betreffende de epuratie inzake burgertrouw, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 1946-1948.

Show Item Details