Archief Solidarité Juive.

Identifier
BE / MJB / Archief Solidarité Juive
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • Archief Solidarité Juive
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

ca. 6 s.m.

Creator(s)

Scope and Content

In dit bestand vinden we hoofdzakelijk reeksen terug die typisch zijn voor verenigingsarchief. Het gaat vooreerst om algemene stukken zoals statuten, uittreksels uit het Staatsblad, correspondentie (intern, met andere verenigingen, met officiële instanties), boekhoudkundige documenten (jaren ’40-’50), allerlei interne teksten, enz. Het bestand bevat daarnaast dossiers (vb. inzake de 20ste verjaardag van de opstand van het getto in Warschau), documentatie (vb. over extreemrechts, jaren ’50- ’60), stukken in verband met de Jiddische uitleenbibliotheek van Sol, … We noteren verder ook exemplaren van diverse pamfletten, publicaties en brochures uitgegeven door de organisatie en die o.a. betrekking hebben op de zaak-Rosenberg, de activiteiten en standpunten van Sol, … Ze zijn vaak in het Jiddisch opgesteld. Naast activiteiten en aan Sol gelieerde of ideologisch verwante organisaties zoals Aide aux Victimes de l’Oppression Nazie, Maison du Bonheur, Club Sholem Aleichem, École Juive, YASK, … geeft het bestand ook informatie over verschillende vakantiekolonies o.a. in Middelkerke (Villa Johanna), Presles (maison Blanche Neige) en Faulx-les-Tombes. We vermelden eveneens de mappen met foto’s (jaren ’50-’60) die betrekking hebben op (inter)nationale bijeenkomsten en activiteiten, militanten, feestelijkheden, enz. Bij heel wat foto’s staan notities (vaak geschreven door Joseph Szyster) die de afgebeelde personen identificeren. Ten slotte noteren we de kist met 9,5 en 35 mm films daterend van 1946. Ze hebben als onderwerp o.a. de vakantiekolonies van Solidarité Juive (waaronder de kolonie in Presles). De films werden (door de RTBF) gekopieerd op VHS-videocassettes; hiervan bestaan eveneens kopies op dvd. Een klein gedeelte van dit archief heeft overigens betrekking op Contact 66 (de organisatie gevormd na het ontbinden van Sol en voor de oprichting van de UPJB) en op de beginperiode van de UPJB zelf.

Finding Aids

  • Er bestaat een voorlopige, rudimentaire toegang opgesteld door Joseph Szyster. Het bestand wordt momenteel herordend en geïnventariseerd.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.