Pièces à conviction ajoutées aux dossiers des procès concernant les cas de collaboration avec les autorités occupantes

Identifier
CEGESOMA_4435_0
Language of Description
French
Alt. Identifiers
 • AA 1314
 • AA 1522
 • AA 1522 en AA 1314
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1944
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

1197 pakken en classeurs

Creator(s)

Note(s)

 • Mise en conservation d'un fonds d'archives publiques par les Archives générales du Royaume. Les dossiers formant un tout sont introduits dans Pallas au fur et à mesure de leur inventorisation (voir index et accès dans cette description): rendez vous sur la fonction de recherche avec le nom/l'institution recherché ou sur "feuilleter dans les archives". NB : contient les fiches de l'Association des Juifs en Belgique AA 1314/350-500

Process Info

 • CEGESOMA

Corporate Bodies

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Overtuigingsstukken gevoegd bij de procesbundels betr. gevallen van collaboratie met de bezettende overheden

Identifier
CEGESOMA_4435_0
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
 • AA 1314
 • AA 1522
 • AA 1522 en AA 1314
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1944
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

1197 pakken en classeurs

Creator(s)

Finding Aids

Note(s)

 • Inbewaringgeving van archiefbestand van publiekrechtelijke aard door het Rijksarchief. - De aparte bundels worden in Pallas ingevoerd naargelang hun inventarisatie (zie indexen en toegangen in deze beschrijving): ga naar zoekfunctie met de gezochte naam/instelling of naar 'bladeren in archieven'.- NB bevat de fiches van de Jodenvereeniging in België / Association des Juifs en Belgique AA 1314 / 350-500

Process Info

 • CEGESOMA

Corporate Bodies

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Overtuigingsstukken gevoegd bij de procesbundels betreffende gevallen van collaboratie met de bezettende overheden.

Identifier
CEGESOMA_4435_0
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
 • AA 1314
 • AA 1522
 • AA 1522 en AA 1314
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

1197 pakken en ordners.

Creator(s)

Scope and Content

Dit archiefbestand is buitengewoon rijk. Het is samengesteld uit dossiers samengesteld door de diensten van het Auditoraat-Generaal over Duitse en collaborerende organisaties en personen, die dienden als overtuigingsstukken bij de respectievelijke processen. Vaak bevatten ze origineel archiefmateriaal, in beslag genomen door het Belgische gerecht. De voor deze gids meest relevante dossiers, nl. degene die samen ‘het archief Beeckmans’ vormen (nrs. 350-500), evenals de dossiers nrs. 92 en 173 – 178 (inzake Lode Welter, Emiel Francken en het Anti-Joods front) werden beschreven in afzonderlijke fiches in deze gids. Buiten deze later samengebrachte gehelen, vinden we in dit bestand een aantal dossiers inzake antisemitisme en de Jodenvervolging. Zie o.a. nr. 156 (dat een lijst van Joden in ’s-Gravenbrakel bevat), nr. 171 (een documentatiemap over ‘Joden en vrijmetselaars’, uit het proces tegen de bladen Cassandre en Le Nouveau Journal) en nr. 513 betreffende het Devisenschutzkommando.

Finding Aids

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.