(overgebracht naar ARA) Archief Hoog Commissariaat voor 's Lands Veiligheid. NB Nog raadpleegbaar op SOMA: kopieën van nota's (dubbels) uit 1944 mbt rechterljke macht, adm. organisatie, politie en rijkswacht, wetgeving, oorlogstoestand, Sûreté, opeisingen, pers (1 pak) + oude inventaris

Show Item Details