Archief van de Commissie van onderzoek inzake de inbreuken op het volkenrecht, op de wetten en gebruiken van de oorlog, beter bekend als Commissie voor Oorlogsmisdaden – Commission des Crimes de guerre.

Show Item Details