Archief van De Centrale.

Identifier
BE / De Centrale / Archief van De Centrale
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • Archief van De Centrale
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

ca. 1,5 s.m.

Creator(s)

Scope and Content

De organisatie bewaart in elk geval in de vergaderzaal van de Raad van Beheer de kast met daarin het originele Jodenregister van Antwerpen, het steekkaartensysteem aangelegd om de Joodse bevolking van de stad te identificeren. Verder noteren we ook nog één bak met steekkaarten die als toegang fungeerden op de (verloren gegane) dossiers opgesteld door de bezetter in het kader van de Möbelaktion in Antwerpen. Op de steekkaarten staan namen van families en adressen. Er zijn eveneens ingebonden tijdschriften bewaard nl. Hatikwah (jaargang 1920) en Centrale (jaargangen 1953 - heden). Daarnaast vermelden we nog verschillende fraai geïllustreerde herdenkings- en “Guldenboeken” waarin we naast overzichten van de geschiedenis van de organisatie/personen ook handtekeningen en foto’s terugvinden. We noteren o.a. een boek van Ezra ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Henri Schulsinger (1936), een “livre de dons inaliénables – boek van eeuwigdurende giften” (vanaf 1929), een boek inzake het Joodse bejaardentehuis (1956), een “Guldenboek aangeboden ter gelegenheid der heropening van Villa Altol” (1949 - jaren ’50) en het “Gulden boek Bikur-Cholim Antwerpen” (1937). Dit laatste boek bevat overigens pagina’s met handtekeningen ter gelegenheid verjaardagen, jubilea, bezoeken van notabelen, … uit de periode 1937-1981. Drie fotoalbums zijn bewaard: één met foto’s van bestuurders en de beheerraad (ca. jaren ’50- ’60), een album betreffende de bouw van het Joodse rusthuis (jaren ’50) en een (ongedateerd) album met foto’s van bestuurders, activiteiten van de Centrale, foto’s van gelieerde organisaties (o.a. de HISO-kinderkolonie), … Ten slotte vermelden we nog de 35 mm film over de inhuldiging van het Joodse bejaardentehuis in 1956.

Finding Aids

  • Geen.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.