morální dilema

Gewissensnot

  • Moralisches Dilemma

Moral dilemmas

dilemme moral

דילמות מוסריות

Erkölcsi dilemmák

Dilemmi morali

Morele dilemma's

dylematy moralne

моральные дилеммы

moral'nye dilemmy

moralna dilema

Моральні дилеми

Moral'nì dilemi