archivy (vědecké instituce)

Historisches Archiv

Historical archives

archives historiques

ארכיונים היסטוריים

Történeti levéltárak

Archivi storici

Geschiedkundige archieven

archiwa historyczne

исторические архивы

istoričeskie arhivy

povijesni arhiv

Історичні архіви

Ìstoričnì arhìvi