taktika

Richtlinie

  • Vorgehensweise

Policies

politique gouvernementale

Szabályzatok

Politiche

Beleid

polityka władz

политика властей

politika vlastej

politika vlasti

Політика влади

Polìtika vladi