Ghetto Adamów

Adamów Ghetto

Ghetto de Adamów

גטו אדַמוּב

Ghetto van Adamów

Adamów (Getto)

Адамув (Гетто)