Data Availability: Archival Descriptions
Country: Romania
  1. Arhivele Naţionale ale României

    • National Archives of Romania
    • Romania
    • Bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, Bucureşti