Country: Albania
 1. Arkivi Qëndror i Shtetit

  • The General directorate of Archives of the Republic of Albania
  • Central Archives of the Albanian State
 2. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

  • Albanian State's Archive
  • Albania
  • Rruga “Jordan Misja” , Tirana
 3. Instituti i Historisë

  • Institute for History