Историјски Архив Града Новог Сада

  • Historical Archives of Novi Sad City
  • Istorijski arhiv Grada Novog Sada
  • Архивско средиште (Archival center, Arhivsko središte) 1950-1954
  • Градска државна архива (City State Archives, Gradska državna arhiva) 1954-1956
  • Државни архив среза Нови Сад (State Archives of Novi Sad district, Državni arhiv sreza Novi Sad) 1956-1965
  • Историјски архив у Новом Саду (Historical Archives in Novi Sad ) 1965-2004
  • Историјски архив Града Новог Сада (Historical Archives of Novi Sad City, Istorijski arhiv Grada Novog Sada) 2004

Sources

  • Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima u Socijalističkoj autonomnoj pokrajini Vojvodini, Beograd: Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije, 1977, 123-124. Архиви у Србији, том I, Београд: Архив Србије 2016, 249-251.