Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie - Wydział Archiwalny

  • Institute of National Remembrance Delegation in Olsztyn - Archival Department

Sources

  • YV/ClaimsCon'06/online search