Simon, James (* 29.9.1880)

Identifier
PERSON.ITI.2208688
Type of Entity
Person