Kohn, Šalomon (* 4.4.1890)

Identifier
PERSON.ITI.1552240
Type of Entity
Person