Kohn, Rudolf (* 3.12.1880)

Identifier
PERSON.ITI.1551603
Type of Entity
Person