Kohn, Ota (* 1.4.1915)

Identifier
PERSON.ITI.1550251
Type of Entity
Person