Kohn, Kamil (* 30.6.1897)

Identifier
PERSON.ITI.1546728
Type of Entity
Person