Jüdische Kultusgemeinde in Prag; Żidowska Nabożenska obec v Praze

  • Gmina Żydowska w Pradze
Identifier
002398
Dates
1939-1940
Type of Entity
Corporate Body

History

Gmina Żydowska w Pradze istniała już we wczesnym średniowieczu. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1091 r. W 1848 r. liczyła 10 tys. osób, tworząc jedno z największych skupisk żydowskich w Europie. 1.09.1939 r. rozpoczęły się masowe represje wobec ludności żydowskiej, wywózki intelektualistów do Buchenwaldu. W okresie od 6.10.1941 do 16.03.1945 r. wywieziono do obozów i gett na okupowanych ziemiach polskich ponad 46 tys. Żydów praskich

Archiwum gminy w czasach hitleryzmu uległo zniszczeniu i rozproszeniu. Szczątki tego archiwum przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Sources

  • Sezam database