Amtgericht zu Strasburg

  • Sąd Obwodowy w Brodnicy
Identifier
002238
Dates
1939-1945
Type of Entity
Corporate Body

History

Sąd Obwodowy w Brodnicy był sądem pierwszej instancji. Zasięg działalności Sądu dotyczył osób zamieszkałych i które popełniały przestępstwo na terenie powiatu brodnickiego. Sąd Obwodowy w Brodnicy kompetencyjnie podlegał Sądowi Krajowemu w Grudziądzu /Landgericht Graudenz/. Kompetencje Sądu wynikały z zarządzenia o ustroju sądownictwa na ziemiach włączonych do Rzeszy z 6 VI 1940 r. /Reichsgesetzblatt 1940, s. 844-846/, które opierało się na postanowieniach ustawy z 27 I 1877 r. w brzmieniu obwieszczenia z 22 III 1924 /R.Gesetz Blatt 1924, s. 299/ i późniejszych zmianach z 1935, 1937 i 1939 r. Rozstrzygano sprawy cywilne sporne i niesporne oraz karne dotyczące przekroczeń /Ubertretung/ i wykroczeń /Vergehen/. Jak wynika z akt Sądu Obwodowego w Brodnicy, wyrokiem sądu, oskarżonego można było uniewinnieć, czy skazać na karę więzienia, obozu karnego, zaostrzonego obozu karnego w wymiarze do 3 lat a zdarzają się wypadki że kara wynosi 4, 5 czy 8 lat. Nakazem karnym /Strafbefehl/ można było oskarżonego pozbawić wolności na okres do 6 miesięcy więzienia lub zmusić do zapłacenia kary pieniężnej. Dochodzenie wstępne prowadziłla żandarmeria lub policja, a następnie sprawę przekazywała do Prokuratury przy Sądzie Krajowym w Grudziądzu /Staatsanwalschaft beim dem Landgericht Graudenz/. Oskarżycielem publicznym był prokurator. Sąd wyrokował jednoosobowo lub w składzie dwuosobowym.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Sources

  • Sezam database