Sąd Grodzki w Bodzentynie

Identifier
001989
Dates
1945, 1940-1944, 1938
Type of Entity
Corporate Body

History

Sąd Grodzki w Bodzentynie zakończył swą działalność z chwilą wybuchu II wojny światowej. Na mocy Rozporządzenia o odbudowie wymiaru sprawiedliwości w GG z 26 października 1939 r. sądownictwo polskie zaczęło ponownie funkcjonować na znacznie zmienionych warunkach. Ludność polska podlegała sądom polskim, natomiast sądy niemieckie miały prawo weryfikować wyroki sądów polskich. Sądy polskie w dystrykcie radomskim podjęły swe czynności w listopadzie 1939 roku. Zatrudnieni ponownie urzędnicy - pracownicy polscy zostali zobowiązani do złożenia pisemnej deklaracji o posłuszeństwie. Wyroki zapadały "w imieniu prawa". Sądy grodzkie, sądy okręgowe i sądy apelacyjne podlegały bezpośrednio nadzorowi szefa dystryktu. Zarządzeniem w sprawie granic okręgów niemieckich i polskich sądów w dystrykcie radomskim z dnia 16 IX 1940 ustalone zostaly granice okręgów sądów polskich. Sąd grodzki w Bodzentynie podlegał jak przed rokiem 1939 sądowi okręgowemu w Kielcach, obejmował swym zasięgiem gminy: Bodzentyn, Suchedniów, Słupię Nową. Sąd Grodzki w Bodzentynie funkcjonował do końca 1944 roku. Po zakończeniu wojny podjął swą działalność opierając się na prawie o ustroju sądów powszechnych z 6 II 1928 roku.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Sources

  • Sezam database