Landratsamt Dirschau

  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
Identifier
001872
Dates
1940-1945
Type of Entity
Corporate Body

History

We wrześniu 1939 r. władze niemieckie przystąpiły do wprowadzenia tymczasowego zarządu wojskowego na ziemiach okupowanych. Urząd szefa zarządu cywilnego przy 4. armii otrzymał Albert Forster, który jeszcze we wrześniu 1939 r. obsadził stanowiska w części powiatów województwa pomorskeigo, w tym w powiecie tczewskim. W myśl dekretu Hitlera z dnia z 8 października 1939 r. (wszedł w życie 26 października 1939 r.) obszar województwa pomorskiego wcielono do III Rzeszy, przekazując władzę administracji cywilnej. Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie został podzielony na trzy rejencje, te z kolei na powiaty. Administracją państwową na szczeblu powiatowym kierowali landraci, którzy bezpośrednio podlegali prezydentowi rejencji (landrat powiatu tczewskiego podlegał Prezesowi Rejencji w Gdańsku). Landrat z racji pełnionego urzędu równocześnie sprawował funkcję przewodniczącego powiatowej ekspozytury niemieckiej listy narodowej (Zweigstelle der Deutschen Volksliste). Starostwo Powiatowe w Tczewie (Landratsamt Dirschau) zakończyło działalność wraz z nadejściem frontu na przełomie lutego i marca 1945 r.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Sources

  • Sezam database