Amtsgericht Mogilno

  • Sąd Obwodowy w Mogilnie
Identifier
001854
Dates
1939-1945
Type of Entity
Corporate Body

History

W okresie okupacji na terenie okręgu administracyjnego Kraju Warty najwyższą jednostką był Sąd Nadkrajowy (Oberlandesgericht) w Poznaniu. Sądowi temu podporządkowane były sądy krajowe (Landgerichte), a tym z kolei - sądy obwodowe (Amtsgerichte). Sąd Obwodowy w Mogilnie podlegajacy Sądowi Krajowemu w Inowrocławiu działał w latach 1939 - 1945. Na czele sądu stał prokurator zwany dyrektorem. Pod względem strukturalnym sąd dzielił się na działy odpowiadające określonym grupom spraw. Orzekał i wydawał on wyroki za przekroczenia i przestępstwa oraz zbrodnie, za które karą był areszt, więzienie - w wysokości do 10 lat.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Sources

  • Sezam database