Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 41
Holding Institution: Державний архів Львівської області
 1. Уповноважений рейхкомісара в справах зміцнення німецького народу при командуючім СС та поліції

  Інструкції, розпорядження, накази генерал-губернаторства; листування з питань кадрів, переселення, надання матеріальної допомоги, оформлення документів про національну приналежність, на виїзд до Німеччини. Списки рейхсдойче, фольксдойче, єврейських сімей, переселенців, населених пунктів. Анкети, кенкарти, довідки, посвідчення; об'яви, відозви, афіші. Картотека фольксдоче, рейхсдойче.

 2. Команда української поліції у Львові Дистрикту Галичини

  Звіти комісаріатів поліції з основної діяльності та звіти поліції про участь у єврейських акціях; документи з особового складу поліції (списки, анкети, біографії, накази).

 3. Львівська окружна команда української поліції, м. Львів Дистрикту Галичини

  Розпорядження начальника поліції про матеріальне забезпечення поліцейських та їх сімей; статвідомості про кількісний склад поліції

 4. Комісаріати команди української поліції у Львові. (Об'єднаний фонд)

  Списки особового складу комісаріатів поліції міста Львова; звіти з кадрових питань; відомості нарахування зарплатні особовому складу

 5. Команда охоронної поліції у Львові

  Циркуляри, інструкції, накази, розпорядження німецького командування повітряними силами, начальника поліції охорони порядку, губернаторства Дистрикту Галіції з питань організації протиповітряної оборони; списки мобілізованих на службу до ПВО; особові справи поліцейських допоміжної служби ПВО

 6. Львівське окружне староство губернаторства Дистрикту Галіції, м. Львів

  Циркуляри, розпорядження губернаторства, староства; листування з питань організації допомоги населенню, військовополоненим організації дитячих садків, колоній; звіти Українського комітету допомоги (УДК), статвідомості про склад населення; документи стосовно підтвердження приналежності осіб до фольксдойче, рейхсдойче; списки особового складу сільських, міських управ, староства

 7. Рава-Руська місцева комендатура м. Рава-Руська Дистрикту Галичини

  Звіти про діяльність, листування з особового складу, інформації про арешти, втечу військовополонених

 8. Польова команда № 603 у Львові Дистрикту Галичини

  Листування з питань організації гетто, з погосподарських питань, списки фільварків.

 9. Губернаторство дистрикту Галичини, м. Львів дистрикту Галичини

  Циркуляри, інструкції, накази генерал-губернаторства, губернаторства. Документи з питань організації поліції, мобілізації населення на роботу у в Німеччину, служби до дивізії СС Галичина; організація гетто. Листування з питань діяльності УЦК, відділів губернаторства (пропаганди, фінансового, президіального, охорони здоров'я, секретаріату, лісового, праці, культури, освіти, промислового, ветеринарного, сільськогосподарського, тощо). Особові справи працівників, особисті картки, списки вчителів, службовців, населених пунктів, установ, організацій, підприємств, держмаєтків. Листівки, об'яви, ві...

 10. Управління поліції безпеки і служби безпеки (СБ) Дистрикту Галичина у Львові

  Інструкції, розпорядження, бюлетні генерал-губернаторства, накази комендатури; документи слідства (протоколи, рапорти, інформації, дактокарти та листування); листування з питань діяльності поліцейських органів, розшуку військовополонених, осіб які розшукуються на терені генерал-губернаторства, Інформації про участь в каральних акціях, виступи радянських партизан, ОУН; списки поліцейських, плакати, афіши, листівки

 11. Львівське міське староство Губернаторства дистрикту Галичини, м. Львів

  Циркуляри, директиви, розпорядження генерал-губернаторства; інформаційні бюлетні староства, звіти, листування з кадрових питань, виробничої діяльності підприємств, організацій, протиповітряної оборони, переселення; надання допомоги населенню.. Організація гетто. Анкети, особисті листи, списки особового складу староства, німецького населення, листівки, плакати, афіши, тощо

 12. Львівська біржа праці Губернаторства дистрикту Галичини

  Циркуляри, директиви генерал-губернаторства, губернаторства з питань мобілізації робочої сили та списки завербованих

 13. Польські комітети допомоги у Львові, Дрогобичі і Стрию Дистрикту Галичини. Об'єднаний фонд

  Циркуляри, накази, розпорядження Польської головної ради опіки в Кракові; листування з питань надання матеріальної допомоги польському населенню, оформлення дітей сиріт до дитячих будинків, звіти про діяльність

 14. Управління караульно-сторожової служби 'Секурітас' у м. Львові дистрикту Галичина

  Списки співробітників. Листування з установами про забезпечення співробітників формою та взуттям

 15. Приватне бюро Юстини Ульріх з розшуку осіб, які пропали безвісти, з перекладів та кореспонденції

  Листування з іноземними консульствами та приватними особами про розшук осіб, які пропали безвісти

 16. Третя караульна рота допоміжної поліції, м. Львів дистрикту Галичини

  Накази з особового складу та з по господарських питань.

 17. Дирекція поліції у Львові дистрикту Галичини, м. Львів

  Циркуляри, бюлетні, інструкції, розпорядження генерал-губернаторства з питань структури і організації поліції; статистичні відомості про національний склад населення міста..Листування з питань прописки та виписки, підготовки кадрів, розшуку громадян, будівництва бомбосховищ. Анкети фольксдойче та рейхсдойче, списки поліцейських та добровільців дивізії СС Галичина, працівників установ та організацій. Афіші, плакати, об'яви, листівки.

 18. Командир СС та поліції дистрикту Галичини, м. Львів

  Накази Ковпака (переклад на німецьку мову)