Archival Descriptions

Displaying items 1 to 11 of 11
Holding Institution: Državni arhiv - odjel u Požegi
 1. Kotarska oblast, sresko načelstvo Požega

  • County Administration for the town of Požega

  The collection should provide insight into the paths leading to the perishing of the Jews of Pozega and the introduction of race laws. The time range extends until the change of power in Croatia, i.e., the introduction of the Independent State of Croatia (April 10, 1941).

 2. Gradsko poglavarstvo Požega

  • City Administration of Požega

  Similar to the county administration collection, this collection follows the laws, rules, and activities of the enforcement/administration level until the first days of the new administration in April 1941.

 3. Kotarska oblast u Požegi

  • County of Požega

  The Administration of the Independent State of Croatia for the town of Požega.

 4. Okružni sud u Požegi

  • Požega County Court
 5. Kotarski (srezski) sud u Požegi

  • County Court in Požega
 6. Kotarski (srezski) sud u Pakracu - Pakrac

  • County Court in Pakrac
 7. Sudbeni stol u Požegi

  • The Independent State of Croatia Court in Požega
 8. HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO "VIJENAC" SLAVONSKA POŽEGA

  • Croatian Vocal Society "Vijenac" in Slavonska Požega
 9. Zbirka matičnih knjiga i parica matičnih knjiga Izraelitičke zajednice Požeško-slavonske županije

  • The Collection of Registry Books of the Israelite (sic) Community of Pozega-Slavonia County

  As the registry books date until the immediate pre-war time, this collection provides important insights and information about the Jews of this once important Slavonian town, all of whom perished in the Holocaust.

 10. KOTARSKI SUD U POŽEGI - Požega

  • The Independent State of Croatia County Court in Požega
 11. KOTARSKI SUD U PAKRACU - Pakrac

  • The Independent State of Croatia County Court in Pakrac