Archival Descriptions

Displaying items 101 to 106 of 106
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie close
 1. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Zamościu

  • State Repatriation Office. Zamość County Branch

  Orzeczenia odszkodowawcze (wtórniki), 1945, sygn. 1-10 Ewidencja repatriantów ze Wschodu i z Zachodu, 1944-1950, sygn. 11-33 Ewidencja osób poszukiwanych i poszukujących, 1945-1947, sygn. 34-41 - dotyczy też osób poszukiwanych za występki

 2. Delegatura Pełnomocnika Rządu do Spraw Przesiedlenia w Bełzie

  Informacja o terenach województwa lubelskiego przekazywanych ZSRR, plany i zestawienia prac Komisji Mieszanej, 1951, 1 j.a. Akcja przesiedleńcza, 1951, 1 j.a. Zestawienia statystyczne dotyczące pozostawionego mienia nieruchomego w gminach powiatu hrubieszowskiego i tomaszowskiego, 1951, 2 j.a. Opisy i akty zdawczo-odbiorcze pozostawionego mienia nieruchomego instytucji państwowych, społecznych, spółdzielczych i wyznaniowych w poszczególnych gminach, 1951, 11 j.a. Opisy pozostawionego mienia nieruchomego w gromadach przez mieszkańców, 1951, 58 j.a. Akty na pozostawiony grunt, 1951, 42 j.a.

 3. Miejska Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Lublinie

  Materiały organizacyjne, 1945-1947, sygn. 1; Protokóły zeznań świadków, skorowidz przesłuchiwanych, wykazy protokółów, 1945-1947, sygn. 2-14; Wykaz i skorowidz przestępców wojennych, b.d., sygn. 15-16; Fotografie, 1946, sygn. 17; Ogólne, 1945-1947, sygn. 18-19; Sprawy finansowe, 1945-1947, sygn. 20-21

 4. Rada Żydowska w Lublinie

  • Judenrat in Lublin
  • Jewish Council in Lublin

  The collection contains documents including circulars and public announcements; minutes of meetings; reports on the work of the council to the German authorities; personal materials; documents on financial and economic matters, forced labour, aid to children, the poor and the needy; and lists of populations, resettled people, those employed in the labour camp at Lipowa Street, and the deceased.

 5. Akta miasta Ostrowa Lubelskiego

  • Files of the town of Ostrów Lubelski

  Dokumenty, 1654, 1703, 1722, 3 j.a. Akta z okresu zaborów, 1890, 10 j.a. Akta Rady i Zarządu Miejskiego, 1918-1939, 421 j.a. Akta Zarządu Miejskiego, 34 j.a. Akta Miejskiej Rady Narodowej, 1944-1950[-1954], 31 j.a. Dzienniki korespondencyjne (podawcze), 1920-1939, 20 j.a.

 6. Biura Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Lublinie - zbiór szczątków zespołów

  • Local Branches of the Lublin Regional Liquidation Office

  903.1 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Białej Podlaskiej, 1945-1947, 6 j.a. 903.3 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Lublinie, 1947-1948, 4 j.a. 903.4 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Łukowie, 1945-1948, 4 j.a. 903.5 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Puławach, 1945-1947, 3 j.a. 903.6 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Radzyniu Podlaskim, 1945-1948, 6 j.a.