Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 27
Holding Institution: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie
 1. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie

  • akta śledcze dotyczące zbrodni niemieckich i komunistycznych - akta śledztw zakończonych do 1999 r. i przekazanych do zasobu archiwalnego - akta administracyjne (sprawozdania z działalności, dzienniki korespondencyjne; protokoły plenum, prezydium, konferencji i narad; plany pracy, sprawozdania, udział w sesjach i seminariach, korespondencja finansowa, protokoły pokontrolne, protokoły przeprowadzonych badań, materiały dotyczące działalności delegatur OKBZH w Dębicy, Gorlicach, Jaśle, Leżajsku, Nisku, Przemyślu, Sandomierzu, Sanoku, Stalowej Woli, Tarnobrzegu; odpisy protokołów przesłuchań ...
 2. Sąd Powiatowy w Ropczycach

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 3. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta administracyjne (dzienniki prezydialne, wykazy aresztowanych) - materiały ewidencyjne (repertoria, skorowidze)
 4. Specjalny Sąd Karny w Rzeszowie*

  • akta sądowe dotyczące zbrodni wojennych
 5. Prokuratura Sądu Okręgowego w Jaśle z siedzibą w Krośnie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (skorowidz)
 6. Prokuratura Wojewódzka w Tarnobrzegu

  • akta prokuratorskie dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich
 7. Prokuratura Sądu Okręgowego w Rzeszowie

  • materiały ewidencyjne (skorowidz)
 8. Sąd Wojewódzki w Rzeszowie*

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe dotyczące zbrodni niemieckich
 9. Zakład Karny w Przemyślu

  • akta osobowe więźniów - akta administracyjne (księgi rozkazów dziennych, plany pracy)
 10. Sąd Okręgowy w Rzeszowie*

  • akta sądowe dotyczące zbrodni niemieckich - akta sądowe osób represjonowanych z motywów politycznych
 11. Sąd Powiatowy w Przemyślu*

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego - akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych
 12. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

  • akta sądowe dotyczące zbrodni niemieckich - akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych
 13. Sąd Grodzki w Przemyślu

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 14. Sąd Grodzki w Dubiecku

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 15. Więzienie w Dubiecku

  • akta osobowe więźniów - materiały ewidencyjne (księga więźniów śledczych)
 16. Sąd Powiatowy w Lubaczowie

  • akta sądowe sprawy o uznanie za zmarłego
 17. Sąd Grodzki w Strzyżowie

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 18. Sąd Grodzki w Mielcu

  • akta sądowe sprawy o uznanie za zmarłego
 19. Centralne Więzienie w Rzeszowie

  • akta osobowe (akta personalne funkcjonariuszy więziennictwa) - akta administracyjne (sprawozdania i raporty statystyczne, rozkazy dzienne, sprawy budżetowe, zarządzenia personalne) - materiały ewidencyjne (skorowidze)