Archival Descriptions

Displaying items 1 to 4 of 4
Holding Institution: Narodowe Archiwum Cyfrowe
 1. Wydawnictwo Prasowe Kraków-Warszawa

  • Zeitungs-Verlag Krakau-Warschau

  Sygn. 1-2677 - Teatr działań wojennych: 1. Kampania wrześniowa, 1939 r. - sygn. 1-267 2. Działania wojenne w zachodniej Europie - sygn. 268-434 3. Działania wojenne w północnej Europie - sygn. 435-482 4. Działania wojenne na Bałkanach i wyspach Morza Śródziemnego - sygn. 483-645 5. Front Wschodni - sygn. 646-2003 6. Kampania wojenna w Afryce Północnej - sygn. 2004-2071 7. Kampania wojenna we Włoszech - sygn. 2072-2513 8. Działania bojowe na morzach i oceanach - sygn. 2514-2625 9. Działania lotnictwa strategicznego - sygn. 2626-2677 Sygn. 2678-12130 - Ziemie polskie pod okupacją niemiecką: 1...

 2. Archiwum Fotograficzne Stefana Bałuka

  Sygn. 1-28 - Wojsko Polskie w II Rzeczpospolitej Sygn. 29-60 - Oficerowie Wojska Polskiego Sygn. 61-143b - Wojna obronna 1939 r. Sygn. 144-172 - Niemieccy oficerowie i przywódcy Sygn. 173-237 - Wojska niemieckie i radzieckie w 1939 r., jeńcy polscy Sygn. 238-269 - Warszawa podczas okupacji niemieckiej Sygn. 270-298 - Okupacja niemiecka (wysiedlenia, aresztowania, egzekucje) Sygn. 299-317 - Niemieckie więzienia i obozy koncentracyjne Sygn. 318-344 - Żydzi podczas okupacji niemieckiej Sygn. 345-352 - Powstanie w gettcie warszawskim Sygn. 353-357 - Ekshumacje w Katyniu, 1943 r. Sygn. 358-361 -...

 3. Ministerstwo Informacji i Dokumentacji rządu RP na emigracji

  Sygn. 1-47 - Władze naczelne RP na emigracji Sygn. 48-150 - Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii Sygn. 151-171 - Polskie Siły Zbrojne w ZSRR Sygn. 172-199 - Polskie Siły Zbrojne w czasie walk w Europie Zachodniej Sygn. 200-229 - Okupacja niemiecka na ziemiach polskich Sygn. 230-237 - Fotokopie ulotek propagandowych Sygn. 238-242 - Działalność kulturalna Sygn. 243-267 - Varia

 4. Zbiór reprodukcji dotyczących powstania warszawskiego

  1. Grupy powstańców i patrole na ulicach miasta - 33 j.a. 2. Stanowiska obserwacyjne i gniazda strzeleckie - 12 j.a. 3. Barykady na ulicach - 13 j.a. 4. Rejony miasta zdobyte przez powstańców - 31 j.a. 5. Zniszczenia (rumowiska) - 19 j.a. 6. Służby pomocnicze (szpitale polowe, punkty sanitarne, warsztaty naprawcze, rusznikarnie, kuchnie) - 16 j.a. 7. Jeńcy niemieccy w rękach powstańczych i polscy w niewoli niemieckiej - 11 j.a. 8. Nabożeństwa polowe, pogrzeby, groby - 13 j.a. 9. Kapitulacja (pertraktacje gen. Bora-Komorowskiego z gen. von dem Bachem) - 7 j.a. 10. Wymarsz oddziałów powstańcz...