Holding Institution: Instytut Pamięci Narodowej - Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów