Archival Descriptions

Displaying items 1 to 2 of 2
Holding Institution: Gemeente Heerenveen
  1. Archief van de gemeentepolitie (Heerenveen) 1940-1994

    Voor de handhaving van orde en rust kende de gemeente aanvankelijk de gemeenteveldwachters. In 1938 had Heerenveen 13 veldwachters en één veldwachter-nachtwacht in dienst. De gemeenteveldwacht is in 1942 opgeheven. Het personeel ging over naar de marechaussee. Bij Koninklijk Besluit van 9 april 1947 werd de gemeente Heerenveen aangewezen als gemeente met gemeentepolitie. In de inventarisnummers P.296-297 vindt u correspondentie en processen-verbaal. In rubriek 'Vastlegging van de handelingen', inventarisnummers P. 140- P. 144 bevinden zich dagrapporten van de gemeentepolitie met betrekking ...

  2. Archief van de secretarie van de gemeente Heerenveen (1913) 1934-1985 (1995)

    Archief is gevormd door de afdeling secretarie van de gemeente Heerenveen. Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Heerenveen.