Archival Descriptions

Displaying items 41 to 60 of 106
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie
 1. Akta gminy w Tarle

  • Files of the commune of Tarło

  Karta A: okres międzywojenny - uchwały i zarządzenia własne gminy, protokoły zebrań organów gminnych, sprawy budżetowe, podatkowe, przemysłu i handlu, wojskowe, hodowli, sprawozdania rachunkowe, ewidencja ludności, księgi biercze - 42 j.a. okres okupacji - sprawy budżetowe, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 4 j.a. okres PRL - protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, podatkowe, budżety gminy, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 15 j.a. Karta B: ewidencja i kontrola ruchu ludności, 1900-1932, 16 j.a.

 2. Akta gminy w Michowie (Chudowoli)

  • Files of the commune of Michów (Chudowola)

  okres okupacji – sprawy organizacyjne (korespondencja ogólna), sprawozdania rachunkowe, sprawy aprowizacji, finansowe, podatkowe, sprawy przemysłu i handlu, majątkowe - 48 j.a. okres PRL –księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, sprawy rolnictwa, sprawozdania rachunkowe, sprawy szkolnictwa i kultury, hodowli, przemysłu, handlu, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ewidencji ludności, budownictwa, podatkowe, księgi biercze – 53 j.a.

 3. Akta gminy w Wąwolnicy

  • Files of the commune of Wąwolnica

  okres międzywojenny - sprawy podatkowe - 1 j.a. okres okupacji - sprawy kontroli, finansowe, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 14 j.a. okres PRL - protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, księgi protokołów, sprawy rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ewidencji i kontroli ruchu ludności, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, finansowe, księgi biercze - 106 j.a.

 4. Akta gminy w Ludwinie

  • Files of the commune of Ludwin

  Karta A: lata 1898-1914 - protokoły zebrań wiejskich - 2 j.a. okres międzywojenny - sprawy budżetowe - 1 j.a. okres okupacji - sprawy budżetowe, sprawozdania rachunkowe - 2 j.a. okres PRL - sprawy organizacyjne, księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, szkolnictwa, hodowli, aprowizacji, finansowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe - 65 j.a. Karta B: ewidencja i kontrola ruchu ludności, XIX-1953, 20 j.a.

 5. Akta gminy w Celejowie

  • Files of the commune of Celejów

  Karta A: okres międzywojenny - sprawy budżetowe, finansowe, ruchu i ewidencji ludności - 3 j.a. okres okupacji - sprawy budżetowe, księgi biercze, wykazy szkód wojennych - 3 j.a. okres PRL - księgi uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, sprawy osobowe i personalne, kontroli, sprawy rolnictwa, zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury, majątkowe, podatkowe, budowlane, sprawozdania rachunkowe, wykazy strat wojennych - 86 j.a. Karta B: ewidencja ludności, 1934-1949, 14 j.a.

 6. Akta gminy w Bełżycach

  • Files of the commune of Bełżyce

  Karta A: Okres międzywojenny - księgi biercze danin publicznych - 1 j.a Okres okupacji - sprawy USC, wojskowe, księgi kasowe, ewidencja ludności, księgi biercze - 6 j.a Okres PRL - normatywy, protokoły posiedzeń władz, komisji, kontroli, budżety i sprawozdania rachunkowe, rejestry wymiarowe i księgi biercze podatków, ewidencja ludności, sprawy rolnictwa, sądowe, oświaty, kultury i sztuki, opieki społecznej, budownictwa, majątku gminy, przedsiębiorczości - 369 j.a. Karta B: ewidencja i kontrola ruchu ludności, 1947-1952, 24 j.a.

 7. Akta gminy w Kamionce

  • Files of the commune of Kamionka

  rok 1912, okres międzywojenny - sprawy dochodów budżetowych, sprawy podatkowe, protokoły zebrań organów gminnych - 8 j.a. okres okupacji - sprawy organizacyjne, sprawy strat wojennych, ewidencja ludności - 4 j.a. okres PRL - sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków i pracowników organów gminnych, księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, sprawy rolnictwa, oświaty, kultury i sztuki, pożarnictwa, ewidencja ludności, księgi biercze - 45 j.a.

 8. Wojewódzki Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Lublinie

  • State Repatriation Office. Lublin Voivodship Branch

  Dział Ogólny, 1944-1951, 251 j.a. Dział Finansowo-Budżetowy, 1945-1951, 28 j.a. Dział Prawny, 1944-1949, 235 j.a. Dział Osadnictwa, 1944-1950, 171 j.a. Dział Etapowy, 1944-1950, 68 j.a. Dział Transportowy, 1945-1950, 44 j.a. Likwidatura WO PUR w Lublinie, 1944-1951, 43 j.a. Zaświadczenia repatriacyjne, 1945-1947, 46 j.a. Sprawy przydziału nieruchomości repatriantom, 1945-1949, 12 j.a. Akta osobowe, 1944-1951, 794 j.a.

 9. Akta gminy w Garbowie

  • Files of the commune of Garbów

  okres międzywojenny - księgi biercze -2 j.a. okres okupacji - sprawy budżetowe, przedsiębiorstw, księgi biercze - 3 j.a. okres PRL - sprawy organizacyjne, księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, sprawy obchodów świąt państwowych, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, pożarnictwa, zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury, majątkowe, podatkowe, hodowli, ewidencji i ruchu ludności, sprawozdania rachunkowe, sprawy USC - 120 j.a.

 10. Trzeci Oddział Konny SS-Policji w Chełmie

  • SS Polizei-Reiter-Abteilung III in Cholm

  Rozkazy i zarządzenia specjalne, 1941-1944, 8 j.a. Sprawy ogólno-organizacyjne, administracyjne, szkolenia (grupa A), 1941-1944, 11 j.a. Stan osobowy, urlopy, zaprowiantowanie i uzbrojenie (grupa B), 1942-1944, 12 j.a. Działalność Oddziału, straty, odznaczenia (grupa C), 1941-1944, 19 j.a.

 11. Akta gminy Godów w Skokowie

  • Files of the commune of Godów with the seat in Skoków

  lata 1911-1937 - sprawy organizacyjne, szkolnictwa, wojskowe, księgi uchwał organów gminnych - 7 j.a. okres okupacji - sprawy finansowe - 1 j.a. okres PRL - księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, chmielarstwa, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, budowlane, sądowe, majątkowe, podatkowe, księgi biercze, sprawozdania rachunkowe - 82 j.a.

 12. Akta gminy w Czemiernikach

  • Files of the commune of Czemierniki

  Karta A: okres międzywojenny – księga uchwał – 1 j.a. okres okupacji – sprawy kontroli wewnętrznej, finansowe, spisy posiadaczy opuszczonych domów pożydowskich, roczne sprawozdania rachunkowe - 6 j.a. okres PRL – sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności gminy, wykazy członków organów gminnych, protokoły posiedzeń, roczne sprawozdania rachunkowe, spisy gospodarstw rolnych, sprawy oświaty, kultury i sztuki, ewidencja ludności – 26 j.a. Karta B: rejestry mieszkańców, 1932-1952, 19 j.a.

 13. Akta gminy w Szczekarkowie

  • Files of the commune of Szczekarków

  Karta A: okres PRL - sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, pożarnictwa, budowlane, ewidencji i kontroli ruchu ludności, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, finansowe, księgi biercze - 101 j.a. Karta B: ewidencja ludności, 1930, 1 j.a.

 14. Akta gminy w Żyrzynie

  • Files of the commune of Żyrzyn

  Karta A: okres PRL - sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, księgi protokołów, sprawy rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, pożarnictwa, budowlane, ewidencji i kontroli ruchu ludności, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, finansowe, księgi biercze - 91 j.a. Karta B: ewidencja ludności, 1939, 1 j.a.

 15. Akta gminy w Wólce

  • Files of the commune of Wólka

  Karta A: okres PRL - okólniki, sprawy organizacyjne, księgi uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, oświaty, kultury, budżety gminy, sprawy rolnictwa, opieki społecznej, hodowli, przemysłu, handlu, ewidencji ludności, sądowe, finansowe, podatkowe, majątkowe, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze i inwentarzowe - 248 j.a. Karta B: ewidencja i kontrola ruchu ludności, 1913-1950, 52 j.a. Dziennik Główna, 1944-1948, 1 j.a.

 16. Akta gminy w Rybitwach

  • Files of the commune of Rybitwy

  okres okupacji - sprawy budżetowe - 4 j.a. okres PRL - sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, pożarnictwa, budowlane, ewidencji i kontroli ruchu ludności, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, finansowe, księgi biercze - 101 j.a.

 17. Akta gminy w Chodlu

  • Files of the commune of Chodel

  okres międzywojenny - sprawy własnościowe - 1 j.a. okres okupacji - sprawy budżetowe - 1 j.a. okres PRL - sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, kontrola wewnętrzna, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, przemysłu i handlu, elektryfikacji, oświaty i kultury, opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, wojskowe, budowlane, sądowe, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe - 85 j.a.

 18. Akta gminy w Kurowie

  • Files of the commune of Kurów

  okres PRL - sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, ewidencji ludności, budowlane, bezpieczeństwa i porządku publicznego, sądowe, majątkowe, podatkowe, obchody różnych uroczystości, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze, wykazy wysiedlonych i ewakuowanych – 131 j.a.

 19. Akta gminy w Baranowie

  • Files of the commune of Baranów

  Karta A: okres okupacji - sprawy finansowe, spisy ewakuowanych w 1944 r., - 2 j.a. okres PRL - księgi uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury, majątkowe, pożarnictwa, ewidencji i ruchu ludności, sprawozdania rachunkowe, wykazy strat wojennych - 80 j.a. Karta B: ewidencja ludności, 2 j.a.

 20. Komenda Obrońców Polski

  Rozkazy i instrukcje, 1940 - 2 j.a. (sygn. 1-2) Relacja, b.d. - 1 j.a. (sygn. 3) Prasa konspiracyjna, 1943 - 1 j.a. (sygn. 4)