Holding Institution: Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku