Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 53
Holding Institution: Державний архів Харківської області
 1. Kharkiv city administration

  • Харківська міська управа
  • Kharkivska miska uprava

  Collection includes: Instruction on registration of the population of the city of Kharkiv with a note that all Jews, regardless of their faith, should be listed in separate lists, December 1941 (inventory 1, file 215, p. 13). Information from the Mayor of Kharkiv about the final results of the census in December 1941, indicating the number of Jews (inventory 1, file 232, p. 1). Results of the census run by the city administration in December 1941 containing data on various ethnic groups including the Jews (inventory 2, file 116, p. 54) Report of the head of the housing department of the 2nd...

 2. Kharkiv regional committee of the Communist Party of Ukraine

  • Харківський обласний комітет Комуністичної партії України
  • Kharkivskyi oblasnyi komitet Komunistychnoi partii Ukrainy

  Collection contains, particularly, documents of the Kharkiv Regional Commission for Assistance to the Extraordinary State Commission on Investigation of the atrocities of German Nazi invaders and their associates and damage caused to public organizations, state enterprises, Institutions of the USSR (general information on the record of atrocities and the forced removal of Soviet citizens into German slavery, general registers of damage incurred to enterprises, collective farms, state farms, museums, citizens, etc., correspondence of the commission). Documents (reports, certificates, lists) ...

 3. Collection of documents about German-Fascist regime on the territory of Kharkiv region

  • Колекція документів про німецько-фашистський окупаційний режим на території Харківської області
  • Kolektsiia dokumentiv pro nimensko-fashistskyi rezhim na terytorii Kharkivskoi oblasti

  Collection includes essays (memoirs) of pupils of the IV-X grades of rural schools of different districts of Kharkiv region and of city of Kharkiv on the subject "What did I experience during the German occupation", written in 1943-1945. The following essays relate to the Holocaust: Essay by L. Ianovska (inventory 1, file 103, p. 91). Essay by R. Emets (inventory 1, file 113, pp. 6-7). Essay by L. Holovkina (inventory 1, file 118, p. 172). Essay by V. Kulia (inventory 1, file 119, p. 57). Essay by H. Zakhlivna (inventory 1, file 131, pp. 115-118). Essay by Ye. Ovdenko (inventory 1, file 134...

 4. Kharkiv medico-legal mortuary of the Kharkiv city administration

  • Харківський міський судово-медичний морг Харківської міської управи
  • Kharkivskyi miskyi sudovo-medychnyi morg Kharkivskoi miskoi upravy

  Collection contains instructions of the Department of Health on the procedure for receiving patients, correspondence with city and district authorities on the restoration of lost metric statements, on the mass burial of corpses. Orders and acts of forensic medical examination. Register books. Lists of staff for obtaining rations. Files 9-15, 17-20, 22-25, 27, 28, 55, 59 contain letters of transmittal about the dead individuals of Jewish origin to the mortuary stating their names, addresses, age and reason of death (suicide, starvation, sickness and so on).

 5. Collection of the photodocuments on the history of Kharkiv Communist party organization

  • Колекція фотодокументів з історії Харківської обласної партійної організації
  • Kolektsiia fotodokumentiv z istorii Kharkivskoi oblasnoi partiinoi orhanizatsii

  Collection contains photos of the old Bolsheviks, partisans and underground fighters, leading figures of industry, Heroes of the Soviet Union, Heroes of Socialist Labor, photos of various events, including German occupation, photo albums (mostly positives). Collection includes photos of barracks on the territory of the Kharkov tractor plant, where thousands of Jewish civilians were destroyed by the German invaders in the city of Kharkiv (inventory 1, file 402, pp. 1, 2).

 6. Управа 17-го району м. Харкова

  Накази, розпорядження, положення та інструкції міськуправи і управи 17-го району про організацію управління району і допомогу німецько-фашистському командуванню, з особового складу, про заборону російської мови, про міські ціни і податки. Списки співробітників управи, їх автобіографії, заяви про прийом на роботу. Постанови управи про накладання штрафів на осіб, які мешкають без прописки. Акти про грабіж речей у населення для німецько-фашистської армії. Листування з міською управою про розподіл продуктів для осіб, які співробітничали з окупантами.

 7. Administration of the 5th district of Kharkiv

  • Управа 5-го району м. Харкова
  • Uprava 5-ho raionu Kharkova

  Collection includes: Note from November 14, 1941 by the head of the Kharkiv City Council about the arrest of 50 Communists and Jews as hostages (inventory 2, file 7, p. 9).

 8. Управа 3-го району м. Харкова

  Накази та розпорядження бургомістра про примусову мобілізацію населення на окопні роботи, про важкий продовольчий стан міста, про знищення більшовицьких лозунгів та плакатів, про грабіж майна євреїв, які були вислані на тракторний завод. Повістки бургомістрату для завербованих до Німеччини та анкети про надання допомоги родичам тих, які виїхали на роботу до Німеччини. Списки мешканців району та книги реєстрації домоволодінь району. Листування з різними установами по адміністративно-господарським питанням та по особовому складу

 9. Управа 14-го району м. Харкова

  Накази по райуправі про виявлення місць зборів партизанів і комуністів, про перепис населення, про особовий склад. Списки організацій і підприємств, які розташовані на території району. Заяви громадян на видачу перепусток для виїзду із Харкова. Списки кустарів, орендаторів торгових приміщень, торгових і кустарних підприємств. Заяви на видачу дозволу для відкриття магазинів, майстерень. Відомості про реквізицію речей у населення для німецької армії. Списки робітників управи, особові листка і заяви про прийом на роботу

 10. Administration of the 6th district of Kharkiv

  • Управа 6-го району м. Харкова

  Collection includes Circular from vice-mayor of the 6th district of Kharkiv to caretakers of residential houses on the calculation of the property in the apartments belonging to the Jews, March 1942 (inventory 1, file 7, p. 21).

 11. Управа 8-го району м. Харкова

  Накази та розпорядження бургомістрату про вилучення радянських назв вулиць, про порядок видачі хлібних карток, про звітність відділів управи та з особового складу. Списки та особові справи робітників управи. Договори на право забудови участків землі і реєстраційні Списки домоволодінь по вулицям району. Списки комуністів і робітників НКВС, які були взяті на облік, та списки осіб, які працювали в Німецькій частині. Анкети про надання допомоги родинам в Німеччині, заяви громадян про видачу посвідчення замість паспорта

 12. Administration of the 4th district of Kharkiv

  • Управа 4-го району м. Харкова
  • Uprava 4-ho raionu Kharkova

  Collection includes Instruction on registration of the population of the city of Kharkov ordering all the Jews to be registered in separate lists disregarding their faith (inventory 1, file 179, p. 79).

 13. Управа 2-го району м. Харкова

  Накази по управі про забезпечення її приміщеннями, про видачу довідок утриманцям, про особовий склад. Листування з установами про примушення населення працювати на очистці вулиць, про видачу перепусток. Списки робітників управи і заяви про прийом на роботу, Списки комуністів, комсомольців та військовополонених красноармійців. Запродажні записи нотаріальних контор і реєстраційні записи домоволодінь по вулицям району. Анкети про надання допомоги родичам тих, хто працює в Німеччини

 14. Управа 16-го району м. Харкова

  Накази та розпорядження про упорядкування апарату бургомістрату, Списки та особові справи робітників управи. Листування з німецько-фашистськими комендатурами м. Харкова про видачу охоронних грамот робітникам управи, про грабіж квартир німецькими солдатами, про одержання продуктів і матеріалів, про організацію складів для збереження награбованого майна евакуйованих громадян. Зведення домовласників про кількість жителів в їх будинках. Довідки райуправи для прописки в місті

 15. Міська комендатура м. Харкова

  Накази комендатури про структуру і завдання німецької військової комендатури, про звільнення військовополонених із таборів, які раніше були зв'язані із сільським господарством, і відправку їх за місцем проживання, про пільги сім'ям, родичі яких виїхали на роботу до Німеччини, про забезпечення німецької армії продовольством. Листування з німецько-фашистськими військовими частинами про реквізицію у населення приміщень та продуктів харчування. Списки , посвідчення, анкети осіб, які працювали в німецько- фашистських установах.

 16. Люботинська міська управа, м. Люботин Харківського району і області

  Накази та розпорядження про особовий склад, про перевірку стану доріг та мостів, про поховання трупів. Список вулиць м. Люботин , список зруйнованих будівель, автобіографії та списки вчителів шкіл, розташованих на території міськуправи, списки робітників управи та підлеглих їй установ, списки платників податків з житлової плащі. Довідки, видані особам, які виїхали до Німеччини. Листування з установами про стягнення зборів з населення для відбудови зруйнованих підприємств

 17. Управа 7-го району м. Харкова

  Заяви про реєстрацію домоволодінь і договори на право забудови земельних участив по вулицям району, запродажні записи про куплю продаж домоволодінь району. Довідки видані громадянам для прописки. Анкети і прохання спеціалістів, добровільно виїхавших на роботу до Німеччини, про подання допомоги їх сім'ям, списки молоді 1923-1925 років для відправки примусового вивозу до Німеччини

 18. Управа Харківського району Харківської області

  Розпорядження штандарт комендатури про право власності на земельні ділянки і будівлі. Накази відділу освіти з особового складу. Книги реєстрації наказів, інструкції, робочі плани шкіл. Заяви громадян на видачу персональних посвідчень. Списки робітників райуправи. Листування з установами з різних питань. Посадові оклади та відомості на виплату заробітної плати, анкети про надання допомоги сім'ям, члени яких працюють у Німеччини

 19. Управа 13-го району м. Харкова

  Накази та розпорядження бургомістрату про примусову мобілізацію громадян на польові роботи, про вилучення штрафів, про розподіл землі під городи, з особового складу. Списки робітників управи, працездатного населення, насильно мобілізованих на роботу. Заяви на видачу перепусток для від'їзду із міста. Акти інвентаризації майна торгових установ

 20. Управа 9-го району м. Харкова

  Договори про куплю-продажу і забудову земельних ділянок. Реєстраційний журнал домоволодінь, облікові картки домовласників. Картотека осіб, які виїхали на роботу до Німеччини, анкети і прохання спеціалістів, добровільно виїхавших на роботу до Німеччини, про надання допомоги їх сім'ям. довідки, видані бургомістром на право прописки.