Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Державний архів Одеської області
 1. 2-поліцейський участок Префектури міста Одеси.

  Бюлетені про політичний настрій населення. Списки осіб, які приїхали з Бессарабії та Румунії, особові справи військовополонених, списки зрадників та провокаторів.

 2. 8-й поліцейський участок Префектури поліції міста Одеси.

  Облікові листки на військовополонених, заяви громадян на прописку

 3. 9-й поліцейський участок Префектури поліції міста Одеси

  Протоколи ведення слідству; списки осіб, які перебувають під слідством. Списки особового складу участку. Накази та постанови префектури Одеської поліції.

 4. Адміністративна дирекція Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Постанови префектур, претур та примарій районів по особовому складу, списки чиновників. Копії наказів Губернаторства Трансністрії. Посвідчення на в'їзд та виїзд з Трансністрії. Листування з поліцією та установами по адміністративним, фінансовим питанням; вивозу продуктів до Румунії.

 5. Балтська фабрика по виробництву валянок Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії, м. Балта Балтського р-ну Одеської області

  Накази, постанови військового командування, губернаторства. Акти прийому та здачі сировини. Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. Списки робочих, службовців фабрики і тих, що здали сировину. Листування з військовим командуванням окупантів про постачання окупаційної армії валянками. Списки євреїв.

 6. Балтська центральна в`язниця Губернаторства Трансністрії, м. Балта Балтського району Одеської області

  Списки ув'язнених. Тюрма Листування з інспекторами в'язниць про режим для ув'язнених.

 7. Генеральний інспекторат жандармерії Губернаторства Трансністрії

  Фінансові документи про витрати коштів по жандармським батальйонам

 8. Головна регістратура Губернаторства Трансністрії, м Одеса.

  Накази Губернаторства, постанови, циркуляри, інструкції дирекції Примарії, м. Одеса.; штатні розклади відомств губернаторства. Листування про повернення до Трансністрії російських емігрантів, про військовополонених, про роботу підприємств, про конфлікт між німцями та румунами. Інформаційні повідомлення про роботу румунської жандармерії у Трансністрії; про звільнення військовополонених. Прохання на дозвіл виїзду до Румунії; про помилування засуджених військово-польовим судом; про надання роботи у поліції. Звіти про роботу дирекцій, поліції та жандармерії.

 9. Дирекція агрикультури Губернаторства Трансністрії, м . Одеса.

  Накази Дирекції та військового командування, плани засівів по повітам. Відомості про вивіз продуктів, худоби, шовковичних червів, вуликів та сільськогосподарського обладнання до Румунії. Відомості на видачу платні службовцям.

 10. Дирекція адміністрації Примарії Одеського муніципалітету, м. Одеса.

  Накази, постанови Губернаторства Трансністрії та військового командування. Прохання осіб присуджених до смертельної страти. Листування з військовим командуванням про боротьбу з особами, які саботують режим, установлений окупантами. Відомості на виплату заробітної платні.

 11. Дирекція доріг Губернаторства Трансністрії, м. Одеса

  Постанови, накази, циркуляри Губернаторства Трансністрії, інструкції військового коменданта, трудові договори між Дирекцією доріг та командуванням таборів військовополонених. Списки військовополонених та солдатів, які їх охороняли. Відомості на виплату заробітної платні

 12. Дирекція експлуатації промисловості Примарії Одеського муніципалітету, м. Одеса.

  Накази, постанови Губернаторства, циркуляри міської управи, звіти про діяльність Дирекції. Доповідні записки про роботу заводів, фабрик та акти обстеження підприємств. Листування про оренду приміщень під магазини, майстерні. Відомості на виплату заробітної платні робочим та службовцям заводів, фабрик

 13. Дирекція забезпечення Примарії Одеського муніципалітету, м. Одеса.

  Постанови, розпорядження Примарії. Відомості на видачу продуктів робітникам установ, підприємств, видачу заробітної платні. Списки, прохання на видачу хлібних карток. Списки та відомості робітників Дирекції та управління, поліцій, жандармерії, військових частин та інших.

 14. Дирекція запису актів громадянського стану Примарії Одеського муніципалітету, м. Одеса.

  Відомості на видачу заробітної платні та грошової нагороди робітникам дирекції

 15. Дирекція комерції Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Постанови, накази та циркуляри Губернаторства, Дирекції. Відомості про вивіз продуктів, хутру, різного товару до Румунії; про випуск продуктів підприємствами , м. Одеса. і районів та споживання їх окупаційними військами та населенням.

 16. Дирекція культури Губернаторства Трансністрії, м. Одеса

  Постанови, циркуляри, накази Губернаторства, Дирекції. Листування з учбовими закладами та підвідомчими установами про видавництво газет, журналів та програмах вищих учбових закладів, шкіл. Особові справи службовців. Відомості на виплату заробітної платні

 17. Дирекція культури Примарії Одеського муніципалітету, м. Одеса.

  Постанови, накази, циркуляри Претури, Префектури. Список установ, підвідомчих Дирекції культури. Списки викладачів, які прибули з Румунії, співробітників поліцейських ділянок, бібліотек, кінотеатрів. Відомості на виплату заробітної платні

 18. Дирекція лісів Губернаторства Трансністрії, м. Одеса

  Постанови, накази, циркуляри, інструкції Губернаторства Трансністрії та Дирекції лісів. Списки службовців лісництв. Листування з Губернаторством та Румунськими торговельними фірмами про торгівлю лісоматеріалами. Прохання осіб на дозвіл полювання.