Archival Descriptions

Displaying items 1 to 3 of 3
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Stadsarchief 's-Hertogenbosch
  1. Joodse gemeente, 1790-c.1985

    Inventarisnummer 3 bevat notulen van het kerkbestuur register van notulen, 1928 - 1933, 1933 - 1945. Notulen Kerkbestuur en Kerkeraad registers van notulen, 1945 - 1957, 1946 - 1957. In inventarisnummer 45 zijn financiële bescheiden en kwitantiesaanwezig, 1945 - 1948 Inventarisnummer 50 bevat huwelijksakten, 19e eeuw - 1946 Inventarisnummers 57-58 bevatten Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven uit de jaren 1939-1947. In inventarisnummer 62 bevindt zich onder andere het register van Geboorten, Huwelijken en Overlijdens, 1844 - ca. 1950; Correspondentie, 1937 - 1939 Mogelijk bevi...

  2. Rijks H.B.S., 1867 - 1975

    Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

  3. Op ten Berg, H. en kleinzoon Th.H.J. op ten Berg, schaduwarchief, 1893-1894, 1941-1945

    Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.