Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeente Menaldumadeel
  1. Archief van de gemeente Menaldumadeel, 1921-1989

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Bij de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W, stukken betreffende personeelsaangelegenheden en stukken betreffende de bevolkingsregistratie kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden. LET OP: In 2010 worden de inventarisnummers vernummerd.