Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 73
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Державний архів Одеської області
 1. Головна регістратура Губернаторства Трансністрії, м Одеса.

  Накази Губернаторства, постанови, циркуляри, інструкції дирекції Примарії, м. Одеса.; штатні розклади відомств губернаторства. Листування про повернення до Трансністрії російських емігрантів, про військовополонених, про роботу підприємств, про конфлікт між німцями та румунами. Інформаційні повідомлення про роботу румунської жандармерії у Трансністрії; про звільнення військовополонених. Прохання на дозвіл виїзду до Румунії; про помилування засуджених військово-польовим судом; про надання роботи у поліції. Звіти про роботу дирекцій, поліції та жандармерії.

 2. Адміністративна дирекція Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Постанови префектур, претур та примарій районів по особовому складу, списки чиновників. Копії наказів Губернаторства Трансністрії. Посвідчення на в'їзд та виїзд з Трансністрії. Листування з поліцією та установами по адміністративним, фінансовим питанням; вивозу продуктів до Румунії.

 3. Дирекція охорони здоров'я Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Матеріали адміністративного, фармацевтичного, епідемічного, аптечного, економічного та фінансового відділів.

 4. Дирекція праці Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Накази, постанови Губернаторства Трансністрії. Листування з установами про використання на роботи євреїв, які знаходяться у гетто та циган. Відомості на виплату заробітної платні співробітникам Дирекції.

 5. Дирекція нерухомості Примарії Одеського муніципалітету, м. Одеса.

  Акти ревізій дільничних контор, районних управлінь. Прохання про приймання на роботу. Списки службовців районних управлінь, членів 'Культурно-молдавського товариства'. Відомості на виплату заробітної платні.

 6. Медично-санітарна дирекція Примарії Одеського муніципалітету, м. Одеса

  Накази та постанови губернаторства Трансністрії та дирекції. Звіти про діяльність дирекції та підвідомчих установ; штатні розписи; заяви на прийом до роботи. Відомості на видачу заробітної платні.

 7. Дирекція запису актів громадянського стану Примарії Одеського муніципалітету, м. Одеса.

  Відомості на видачу заробітної платні та грошової нагороди робітникам дирекції

 8. Третя дільнична контора районного управління дирекції нерухомості Примарії Одеського Муніципалітету, м. Одеса.

  Відомості на виплату заробітної платні. Акти та описи майна євреїв, полонених до ГЕТТО.

 9. Шоста дільнична контора районного управління дирекції нерухомості Примарії Одеського Муніципалітету, м. Одеса.

  Акти обліку майна євреїв, полонених до ГЕТТО. Відомості на виплату заробітної платні робітникам і службовцям контори. Касові документи

 10. Генеральний інспекторат жандармерії Губернаторства Трансністрії

  Фінансові документи про витрати коштів по жандармським батальйонам

 11. Префектура поліції міста Одеси Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Постанови Губернаторства про структуру префектури Одеської поліції. Особові справи робітників поліції. Документи перепису населення міста Одеси 1941-1944 . Відомості заробітної платні поліцейських.

 12. Перший поліцейський участок Префектури поліції міста Одеси

  Листування з префектурою поліції, Одеським військово-польовим судом про санкції на арешт, повістки на явку до поліції. Списки співробітників 1-го участку поліції.

 13. 2-поліцейський участок Префектури міста Одеси.

  Бюлетені про політичний настрій населення. Списки осіб, які приїхали з Бессарабії та Румунії, особові справи військовополонених, списки зрадників та провокаторів.

 14. 9-й поліцейський участок Префектури поліції міста Одеси

  Протоколи ведення слідству; списки осіб, які перебувають під слідством. Списки особового складу участку. Накази та постанови префектури Одеської поліції.

 15. Одеська Центральна в`язниця інспекторату в`язниць Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Списки ув'язнених осіб; осіб, які бажають вступити до російського добровільного корпусу німецької армії для від'їзду до Сербії.

 16. Префектура Овідіопольського повіту губернаторства Трансністрії, м. Овідіополь Овідіопольского р-ну Одеської області, м. Одеса

  Накази, постанови губернаторства та інструкції по проведенню плебісциту. Листування з повітовою жандармерією про поселення в Трансністрії осіб, репресованих радянськими органами. Списки та відомості на видачу платні робітникам префектури та претур.

 17. Префектура Балтського повіту, м. Балта Балтського р-ну Одеської області

  Постанови, накази, інструкції військового румунського командування, губернаторства Трансністрії, протоколи адміністративних конференцій про діяльність установ. Відомості про вилучення у населення худоби та сільськогосподарських продуктів для військових частин та для вивозу до Румунії, про пограбування та насильство з боку окупантів. Листування з жандармерією про дії партизан. Списки та відомості на видачу заробітної платні.

 18. Префектура Одеського повіту, м. Одеса

  Розпорядження Претури, відомості про чисельність продуктів, вивезених окупантами до Румунії; про інфекційні захворювання; інструкції про виселення євреїв; про дії радянських патріотів . Списки службовців префектури, претур, військової цензури , м. Одеса.. Особові справи службовців.

 19. Префектура Березовського повіту, с. Березівка Березовського р-ну Одеської області.

  Протоколи засідань префектури. Відомості про діяльність претур і установ району, шкільних інспекторів про стан і роботу шкіл. Схеми адміністративного розподілу повітів і районів Трансністрії. Статистичні відомості про хід польових робіт, реквізиції та пограбування окупантами населення. Списки та особові справи робітників Претури.

 20. Префектура Ананьївського повіту, м. Ананіїв Ананьївського р-ну Одеської області.

  Постанови, накази, інструкції губернаторства та дирекції, протоколи адміністративних конференцій. Листування з дирекцією індустрії та Претурами про реквізиції сировини та сільськогосподарських продуктів у населення для відправлення до Румунії. Списки та відомості на видачу заробітної платні робітникам претур та повітової поліції.