Archival Descriptions

Language of Description: Dutch close
Language of Description: Ukrainian close
Holding Institution: Gemeentearchief Vijfheerenlanden close
  1. Archief van de gemeente Vianen. 1930-1985

    De gemeente Vianen behoort sinds 2002 tot de provincie Utrecht. Voor die tijd vormde de gemeente een onderdeel van Zuid Holland. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In rubriek -2.07.51/52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In rubriek -2.08. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In rubriek -1.755 vindt u stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.