Archival Descriptions

Language of Description: Dutch close
Language of Description: Ukrainian close
Holding Institution: Gemeente Boxtel close
 1. Archief van de gemeente Boxtel (1910) 1933 - 1979 (1990)

  • Gemeente Boxtel
  • archief-blok/1223018982
  • Dutch
  • 1933-1979
  • 93 meter

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.1.10 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.2.5 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.