Archival Descriptions

Displaying items 1 to 6 of 6
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
 1. GARF

 2. Atrinkti dokumentai iš Tsentr Khroneniya Istoriko-Dokumentalnykh Kolektsyi (TsKIDK)

  • Atrinkti dokumentai iš Istorinių-dokumentinių kolekcijų saugojimo centro (TsKIDK)

  Walter Stahlecker antrasis raportas, Karl Jäger raportas vadovybei Berlyne apie Einzatzgruppen A ir vietinių kolaborantų veiklą Lietuvoje (1941 m. spalis-1942 m. vasaris).

 3. Atrinkti duomenys iš Eesti Riigi Archiiv

  • Atrinkti duomenys iš Estijos valstybės archyvo

  Žydų kalinių iš Vilniaus ir Kauno getų, įkalintų Kloogos koncentracijos stovykloje, sąrašai (dirbančiųjų įvairiose nacių įstaigose, sergančiųjų) ir 1943-1944 m. alfabetinės kalinių kortelės, kalinių bandžiusių bėgti ir nušautų kortelės. 1944 m. Specialiosios ypatingosios komisijos dokumentai (mikrofilmai).

 4. Atrinkti dokumentai iš Latvijas Valsts Vestures Arhivs (LVVA)

  • Atrinkti dokumentai iš Latvijos valstybės istorijos archyvo

  1944 m. Ypatingosios komisijos sudarytas iš Vilniaus į Rygą atvarytų žydų dokumentų ir jų savininkų sąrašas (75 asmenys); Vilniaus geto kaliniui Lejba Lewkowitsch išduotas Vilniaus geto mokyklos baigimo pažymėjimas (1943 07 01); 1944 m. Ypatingosios komisijos sudarytas iš Vilniaus į Rygą naikinimui atvarytų žydų sąrašas su nurodyta gimimo data ir specialybe gete (44 asmenys); Stahleckerio pranešimo "Žydų įtaka į gyvenimo sferą Ostlande/Jüdischer Einfluss auf die Lebensgebiete im Ostland" ištrauka (1941 10 15); SS šturmbanfuhrer Stübor įrašai apie žydų klausimo sprendimą Lietuvoje (1942 03 02).

 5. Atrinkti duomenys iš Štuthofo muziejaus archyvo. I-11B-10

  Kauno žydų, atvežtų į Štuthofo koncentracijos stovyklą sąrašas (1944 07 17). Iš viso 957 asmenys. 1944 07 19 iš Kauno atvežtų žydų moterų ir vaikų sąrašas (1095 asmenys). 1944 07 25 iš Kauno atvežtų žydų kalinių sąrašas (1321 asmuo). 1944 07 26 iš Lietuvos atvežtų žydų kalinių sąrašas (1683 asmenys). 1944 08 04 iš Kauno atvežtų žydų kalinių sąrašas (793 asmenys, dauguma kurių moterys). 1944 09 29 iš Štuthofo koncentracijos stovyklos išvežtų į Natzweiler koncentracijos stovyklą žydų sąrašas. Iš viso 1001 asmuo, kurių daugumą sudarė žydai iš Lietuvos. Dokumento fragmentas (1 psl.) 1944 11 03 ...

 6. Atrinkti dokumentai iš Mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų rankraščių skyriaus

  Valstybinių komisijų tiriančių nacių nusikaltimus (masinių žudynių vietos) dokumentai, parengti pagal raportus ir tyrimų medžiagą surinktą visoje Lietuvoje.