Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Croatian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeentearchief Weert
  1. Archieven van de gemeente Weert. (1904) 1920-1969 (1986)

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder I.A.1&2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder II.A.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder II.B.5.4.2 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.