Archival Descriptions

Displaying items 1 to 2 of 2
Language of Description: Croatian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeentearchief Ede
  1. G.H. Plekkringa, 1940-2000

    De heer Plekkringa is geboren op 19 juni 1924 te Leiden. Van september 1939 tot mei 1945 was hij werkzaam in het bedrijfsleven. Daarna trad hij in overheidsdienst, namelijk bij de Politieke Opsporingsdienst Leiden en daarna bij de Politieke Recherche Afdeling Leiden. Ook op maatschappelijk terrein heeft de heer Plekkringa diverse functies bekleed. Zo was hij 20 jaar lang secretaris van de Stichting 1940-1945 van de Afdeling Leiden. Eenmaal werkzaam bij de gemeente Ede, onderzocht de heer Plekkringa, samen met de heer Lagerwij, de gebeurtenissen in de gemeente Ede tijdens de Tweede Wereldoor...

  2. Gemeentebestuur Ede, 1818-1948

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk a.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk c.5 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk c.7 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het archief van de Ambtenaar van de burgerlijke stand, 1811-1960, archiefnummer 014). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.