Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Croatian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeentearchief Tytsjerksteradiel
  1. Archief gevormd onder het beheer van de secretaris van de gemeente Tytsjerksteradiel (1884) 1915 - 1948 (1974)

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 4-49 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 556-617 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 651-734 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.