Archival Descriptions

Displaying items 1 to 6 of 6
Holding Institution: Historisch Centrum Overijssel
 1. Archieven van het provinciaal bestuur van Overijssel, 1921/1949-1970

  Zie voor notulen van de oorlogsjaren toegang 25.

 2. Archief van de Districts Militair Commissaris van Deventer, 1945

  Dit commissariaat werd ingesteld op 27 maart 1945 en opgeheven op 13 juli 1945. De Militaire Commissaris was Maj. Ir. C.B. Los. De E.T.O. was 1e Luitenant Mr. G.G. Halbertsma.

 3. Archief van de Districts Militaire Commissaris van Zwolle te Zwolle, 1945

  Dit commissariaat werd ingesteld op 27 maart 1945 en opgeheven op 15 juli 1945. De Militaire Commissaris was Luitenant Kolonel J.A. Baart.

 4. Collectie documentatie Tweede Wereldoorlog

  In het voorjaar van 2001 (17 april) werd mede daarom door de Overijsselse Bibliotheek Dienst, de Stichting Bevordering Documentatie Verzet Overijssel 1940-1945 en het HCO een actie gestart tot inzameling van oorlogsdocumentatie uit de periode 1940-1945. De inzamelpunten waren de vestigingen van de Openbare Bibliotheek in Overijssel. Zoals vermeld werd in de inzameflolder ging het vooral om dagboeken, brieven, foto's, films, pamfletten en (verzets) kranten. Toen de inzamelactie op 15 juni 2001 officieel werd beëindigd was er ca. 2 strekkende meter aan documentatie ingeleverd (geschonken) bij...

 5. Archief van het gemeentebestuur van Zwolle, (1844) 1924 - 1988 (1999)

  Zonder incidenten is Zwolle op 10 mei 1940 bezet door Duitse stoottroepen. In het algemeen nam de burgerij een passieve houding aan tegenover de politieke gebeurtenissen. In de loop van de oorlogsperiode waren er regelmatig incidenten en onrust. Op 30 april 1943 brak een algemene staking uit in verschillende bedrijven en openbare diensten. Repressaillemaatregelen bleven niet uit: 26 personen werden opgepakt en bovendien werd het politiestandrecht afgekondigd. Op 17 september 1944 ging het hele spoorwegpersoneel in staking, zoals in heel Nederland. Als repressaille werden meubels en stofferi...

 6. Gemeente Zwolle, Gemeentepolitie

  Een jaar na de Duitse inval in mei 1940 vond er een commandowisseling plaats. De toenmalige commissaris werd door de bezetter in 1941 uit z'n functie ontheven, aangezien hij gevaarlijk werd geacht voor de openbare orde en veiligheid. Hij werd vervangen door een N.S.B.-commissaris. De Duitse autoriteiten hadden geen enkel vertrouwen in de Zwolse politie en plaatsten leden van de zogenaamde Schalkhaarpolitie bij het korps. Op 30 april 1943 weigerde de Zwolse politie op te treden tegen stakers in verschillende bedrijven en openbare diensten. In 1945 vluchtten de N.S.B.-commissaris en enkele le...