Bernard (Ber) Mark. 1908-1966. Spuścizna

Identifier
S / 333
Language of Description
Polish
Dates
1946 - 1965
Level of Description
Collection
Languages
 • Bulgarian
 • Czech
 • French
 • Yiddish
 • German
 • Polish
 • Russian
 • Romanian
 • Serbian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

296 files

Creator(s)

Biographical History

Bernard (Ber) Mark. 1908-1966, dziennikarz, historyk, krytyk literacki, W 1932 r. ukończył prawo na UW, od 1954 r. profesor nadzwyczajny. 0d 1927 r. w KZM, od 1928 r. w KPP, w l. 1934-1935 r. redaktor legalnego komunistycznego dziennika "Der Frajnd" ("Przyjaciel"). W l. 1936-1938 członek zarządu Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich. W l. 1942-43 pracował w Żydowskim Komitecie Antyfaszystowskim w Kujbyszewie i Moskwie, od 1944 r. członek Zarządu Głównego ZPP i wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Żydów Polskich przy ZPP. W 1946 r. po powrocie do kraju członek Prezydium CKŻwP, przewodniczący Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich, redaktor naczelny "Dos Naje Łebn". W l. 1949-1966 dyrektor ŻIH. Autor wielu prac o tematyce literackiej i historycznej, m.in.. "Raport Jürgena Stroopa", 1958 i " Powstanie w getcie warszawskim", 1953. Spuścizna trafiła do ŻIH po śmierci autora.

Scope and Content

Na zespół składają się m.in.:

 • oryginalne dokumenty i relacje dotyczące Zagłady zgromadzone przez autora
 • korespondencja powojenną z instytucjami i osobami prywatnymi
 • materiały, wycinki prasowe, kwerendy do prac naukowych i publicystycznych
 • kserokopie dokumentów dotyczących ruchu robotniczego i ruchu oporu w okupowanej Europie
 • fotografie,
 • wspomnienia pośmiertne.

Finding Aids

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database Sezam

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0