American Jewish Joint Distribution Committee (Amerykańsko-Żydowski Połączony Komitet Pomocy). 1945-1949

Identifier
350
Language of Description
Polish
Dates
1945 - 1949
Level of Description
Collection
Languages
 • English
 • French
 • Hebrew
 • Dutch
 • Yiddish
 • German
 • Polish
 • Russian
 • Swedish
Scripts
 • Cyrillic
 • Hebrew
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

2550 files

Biographical History

Po II wojnie AJDC w Polsce reaktywowano z dniem 19.07.1945 r. Działał do końca 1949 r. , kiedy też uległa likwidacji cała pluralistyczna mozaika ugrupowań i instytucji żydowskich w Polsce. Pomoc materialną (żywność, lekarstwa, odzież, surowce, maszyny) i finansową kierował do organizacji i stowarzyszeń społecznych, politycznych, oświatowych, kulturalnych, związanych z produktywizacją społeczności żydowskiej oraz do zrzeszeń religijnych. Jego głównym beneficjentem był Centralny Komitet Żydów w Polsce i działające przy nim Towarzystwo Ochrony Zdrowia. Ważną dziedziną działalności była pomoc w poszukiwaniu osób zaginionych oraz przy emigracji. Dyrektorzy: Dawid Guzik, a po jego śmierci w 1946 r. William Bein; sekretarz generalny: Józef Gitler Barski. Archiwum AJDC z lat 1945-1949 trafiło do ŻIH z pewnymi ubytkami ( głównie akt personalnych) bezpośrednio po zakończeniu kolejnego etapu działalności tej instytucji w Polsce, dokładna data przejęcia nie jest znana.

Scope and Content

 1. Sekretariat:
 • akta o charakterze prawnym i organizacyjnym (okólniki, zarządzenia, biuletyny i in.); -sprawozdania z działalności AJDC w Polsce, z pracy poszczególnych wydziałów i z pomocy otrzymanej od organizacji zagranicznych;
 • protokóły z konferencji dyrekcji AJDC z różnymi urzędami i instytucjami;
 • akta osobowe pracowników;
 • korespondencja ogólna, krajowa i zagraniczna.
 1. Wydział Prawny: protokoły zebrań w sprawach organizacyjnych, sprawozdania, korespondencja ogólna.
 2. Wydział Kontroli, sprawozdania z kontroli poszczególnych instytucji finansowanych przez Joint.
 3. Wydział Poszukiwań:
 • komunikaty i ogólniki dyrekcji i sekretariatu;
 • korespondencja z instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi w kraju i zagranicą nt. poszukiwanych osób, m.in.. z Central Location Index , United Service for New Americans (USNA), z placówkami AJDC zagranicą, z ambasadami w Polsce; -sprawozdania i statystyka.
 1. Wydział Pomocy Indywidualnej:
 • ogólne akta organizacyjne;
 • korespondencja w sprawach darów dla szpitali i organizacji;
 • dokumentacja przesyłek paczek zagranicznych i ich odbioru;
 • korespondencja dotycząca pomocy dla osób prywatnych (w tym zbiór teczek osobowych);
 • korespondencja dotycząca pomocy dla Polaków udzielających pomocy Żydom podczas okupacji.
 1. Wydział Ziomkostw:
 • materiały lokalnych komitetów żydowskich dotyczące strat i Ocalałych;
 • korespondencja z organizacjami ziomkostw (w tym wykazy imienne Ocalałych w poszczególnych miejscowościach);
 • korespondencja dotycząca pomocy dla poszczególnych ziomkostw.
 1. Wydział Emigracyjny:
 • ogólne akta organizacyjne, biuletyny Centrali ds. Emigracyjnych AJDC w Paryżu;
 • akta pesonalne emigrujących (w tym akta referatu do spraw dzieci);
 • korespondencja z organizacjami zagranicznymi w sprawach dotyczących emigracji.
 1. Wydział Transportowy, Wydział Transportowy w Gdyni, Wydział Magazynów, dokumenty transportowe statków i składów pociągów z pomocą materialną, materiały obrazujące zasięg pomocy.
 2. Wydział Buchalterii:
 • sprawozdania finansowe z działalności centrali w Polsce;
 • sprawozdania z działalności instytucji i organizacji finansowanych w Polsce przez AJDC.

Archivist Note

Selected by Michał Czajka from the online inventory of ŻIH collections (www.jhi.pl/inwentarze#93)

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0