Związek Żydów Byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem

  • Związek Partyzantów Żydów
  • The Union of Jews - Former Participants in Military Combat against Nazism
  • The Union of Jews - Partisans
Identifier
318
Language of Description
Polish
Dates
1944 - 1949
Level of Description
Collection
Languages
  • Yiddish
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

78 files

Biographical History

19.11.1944 r. powstał w Lublinie Związek Partyzantów Żydów - organizacja kombatancka przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich, zrzeszająca Żydów-partyzantów i działaczy ruchu oporu w gettach i obozach. W 1947 r. została przekształcona w Związek Żydów byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem, którego członkami mogli być również Żydzi - żołnierze regularnych wojsk. Przewodniczącym Związku był Grzegorz Smolar. Związek miał lokalne oddziały w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Gdańsku, Lublinie, Katowicach, Białymstoku, Łodzi. Dokumentacja Związku trafiła do Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego wraz z dokumentacją Centralnego Komitetu Żydów w Polsce w 1950 r.

Scope and Content

Zespół zawiera:

  • akta organizacyjne Zarządu Głównego Związku Żydów byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem (okólniki, protokoły i sprawozdania, deklaracje i rezolucje, teksty przemówień i artykułów prasowych, akta personalne pracowników, korespondencja);
  • akta personalne członków Związku Partyzantów Żydów i Związku Żydów byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem (wykazy, ankiety zgłoszeniowe, zaświadczenia);
  • akta personalne osób przedstawianych do odznaczeń państwowych za zasługi w czasie wojny (wykazy, wnioski odznaczeniowe, legitymacje i dyplomy);
  • akta organizacyjne terenowych oddziałów Związku (szczątki).

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database Sezam

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0