Sąd Społeczny przy CKŻP

 • Sąd Obywatelski przy CKŻP
 • People’s Court affiliated to the Central Committee of the Jews in Poland
Identifier
313
Language of Description
Polish
Dates
1946 - 1950
Level of Description
Collection
Languages
 • Yiddish
 • German
 • Polish
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

153 files

Biographical History

Sąd Społeczny (od 1948 r. też Sąd Obywatelski) powołany do życia przez CKŻP w 1946 r. zajmował się wyjaśnianiem postaw osób podejrzanych o współpracę z okupantem. Jego zadaniem było orzekanie w sprawach o szkodliwą działalność w judenratach, żydowskiej służbie porządkowej, w obozach hitlerowskich. Działał do początku 1950 r.

Scope and Content

 1. Materiały ogólne. 1946-1950:
 • regulamin Sądu Społecznego przy CKŻP i inne normy pracy Sądu,
 • protokoły posiedzeń Prezydium Sądu 1946-1949
 • dokumenty sekretariatu Sądu - wykazy prowadzonych spraw,
 • korespondencja sekretariatu Sądu,
 • zawiadomienia o posiedzeniach Plenum Sądu Obywatelskiego, zaproszenia na posiedzenia plenarne Prezydium Sądu, Obywatelskiego i Koła Obrońców przy Sądzie Społecznym,
 • wezwania do stawienia się do Sądu Obywatelskiego,
 • materiały nadesłane do Sądu przez Żydowską Komisję Historyczną,
 • zaświadczenia, pokwitowania, księgi korespondencyjne,
 • korespondencja między sądami obywatelskimi w Warszawie, Krakowie, Łodzi. 1946-1948,
 • korespondencja z prokuraturą w Warszawie 1947-1948, Ministerstwem Sprawiedliwości 1948, Wojewódzkim Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie i Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie i Krakowie,
 • korespondencja CKŻP z Prezydium Sądu Obywatelskiego i komitetami okręgowymi CKŻP,
 • korespondencja ŻIH w sprawach dotyczących Sądu Obywatelskiego,
 • wycinki prasowe w sprawach dotyczących problematyki Sądu;
 1. Sprawy poszczególnych osób rozpatrywane przez Sąd: -teczki osobowe 146 osób. A-Ż .

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database Sezam

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0